Blogs

Wat kunnen we leren van de Riksdag en de sociale advocatuur?

Bijzonder verfrissend is het voorbeeld van soberheid en dienstbaarheid van leden van de Zweedse Riksdag (parlement): zij ontvangen slechts het broodnodige. De Riksdag toont, in die zin, meer gelijkenissen met de Nederlandse sociale advocatuur dan met de Tweede Kamer. Wat kunnen we van de werkethiek van Riksdag en de sociale advocatuur leren?

De eerlijkheid en (werk)ethiek van de Zweedse politici is noemenswaardig ten opzichte van en in contrast met de rest van Europa en de wereld. Salarisverhoging zit er bijvoorbeeld niet in, geïndexeerde pensioenen en medewerkers evenmin. Dienstwagens beschikken alleen de president en vicepresident van de Riksdag, en dan alleen voor officiële aangelegenheden (Style International № 19/2019). Hetgeen leden van de Tweede Kamer ontvangen en tot hun beschikking hebben is, in vergelijking, riant.

Het bovenstaande laat treffend zien dat de eer om het volk te dienen en mee te mogen werken aan diens toekomst niet beloond hoeft te worden in materiële termen, maar an sich voldoening behoort te geven (Style International). Ook de Nederlandse sociale advocatuur functioneert onder erbarmelijke omstandigheden. In het beste geval verdienen sociaal advocaten minder dan de publieke norm, voor vergelijkbare kwalificaties, voorschrijft (NRC 4 november 2017). In het ergste geval verdienen ze minder dan supermarktmedewerkers. Desalniettemin kiezen de meeste sociaal advocaten bewust voor de gesubsidieerde rechtsbijstand, waar hun hart klaarblijkelijk ligt. Het gaat voor hen om de hulp die ze kunnen bieden aan de kwetsbaarste groepen in de samenleving. Zoals sociaal advocaat Jansen dat verwoordt: “Als ik aan het eind van zo’n zaak terugkijk, vind ik het fantastisch om te zien hoe zo’n vrouw opgeknapt is, doordat ze veilig is…” (NRC 30 mei 2015).

Inmiddels dreigt twee derde van de sociale advocatuur te stoppen in verband met de te lage vergoeding. De plannen van Dekker, minister voor Rechtsbescherming, blijken helemaal geen verbetering, integendeel (Trouw 6 september 2019). Toch is dit een oproep aan de sociale advocatuur om, kome wat kome zal, de plek waar hun hart duidelijk ligt niet te verlaten.

Zweedse parlementariërs en onder andere Nederlandse sociaal advocaten zelf, leren dat een lage vergoeding en weinig tot geen middelen niet in de weg hoeven te staan van eer en geweten. Niet alleen materiële beloningen geven voldoening, maar (vooral) het dienen van iemands land en het helpen van zwakkeren (barmhartigheid) kunnen, op zich, als beloning ervaren worden. En dat is maar goed ook.

Wil jij geen belangrijk juridisch nieuws meer missen?

Abonneer je op de Mr. Studenten nieuwsbrief: elke vrijdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld je direct aan en ontvang elke vrijdag de Mr. Studenten nieuwsbrief.

Meld je direct aan >

Over de auteur

Mahatma M. Martinus

Mahatma M. Martinus

Lectori Salutem! Mijn naam is Mahatma M. Martinus (vernoemd naar Mahatma Ghandi). Eerst wat over mijzelf. Op Curaçao geboren en getogen verhuisde ik in 2015 naar Nederland om aan de Universiteit Leiden rechtsgeleerdheid te studeren. Mijn interesse gaat op juridisch vlak uit naar het Staats- en bestuursrecht in het algemeen en in het bijzonder, misschien niet verrassend gezien mijn Antilliaanse afkomst, naar koninkrijksrelaties en aangelegenheden. Mijn bachelor-scriptie betrof dan ook het differentiatiebeginsel ten aanzien van de Bes-eilanden met betrekking tot kinderrechten. Vrije tijd probeer ik zo veel mogelijk met lezen te benutten, vakbladen en filosofische werken mijd ik niet.

Op 31 januari 2020 heb ik mijn bachelor afgerond en momenteel volg ik de master Staats- en bestuursrecht. Gedurende mijn studie is mijn interesse in schrijven gestaag gegroeid. Zo tracht ik buiten de studie om zoveel mogelijk te schrijven en ben ik redacteur bij de Leidse Rechtenfaculteitsblad NOVUM Magazine. Schrijven voor Mr. Studenten zie ik dan ook als een uitstekende kans om mijzelf verder te ontwikkelen en samen met anderen aan (enige) juridische verkenning en verdieping bij te dragen!
Heb je suggesties qua onderwerpen, geïnteresseerd in het ambassadeurschap van Mr. Studenten
of interesse om samen iets schrijven? Je kunt contact opnemen via martinusmahatma@gmail.com.