Blogs

Vier opmerkelijke rechtszaken

Als rechtenstudent lees je heel wat jurisprudentie af tijdens je studie. Vaak zijn dit lange, taaie teksten om te lezen, maar soms vallen ze ook juist op door een opmerkelijk onderwerp dat wordt aangehaald. Dit zijn vier opmerkelijke zaken die ik ben tegengekomen.

1. ‘ Een manege is net een bordeel’

In deze zaak stond de vraag centraal of een manege gekwalificeerd kan worden als ‘overige bedrijfsruimte’ of als winkel-bedrijfsruimte. Dit verschil speelt een belangrijke rol met betrekking tot de huurbescherming die iemand toekomt. Om deze vraag te kunnen beantwoorden vergeleek de kantonrechter de manege met een bordeel (van een bordeel is namelijk vastgesteld dat het geen bedrijfsruimte is). Hij onderbouwde zijn uitspraak met de volgende redenering: “Je kunt er tegen betaling een uurtje of zo lekker paardrijden.”

2. De omgangsregeling met Punkie het konijn

Een vrouw vorderde in een kort geding de verblijfplaats van haar konijn Punkie. De vrouw had eerst zeven konijnen, maar omdat Punkie door de andere konijnen niet werd geaccepteerd, had zij Punkie afgestaan aan de verzorgster. Een jaar later kreeg ze bericht van de verzorgster dat Punkie betrokken was bij een vechtpartij en de vrouw wilde graag achterhalen waar Punkie verbleef. De verzorgster weigerde echter uit privacy-overwegingen de informatie te geven. De rechter oordeelde dat de vrouw afstand had gedaan van het eigendom van Punkie en wees de omgangsregeling af.

3. Sinterklaas heeft ruime artistieke vrijheid

In deze zaak wilde de eiser een ingehuurde sinterklaas slechts deels betalen omdat hij zijn werk niet goed had uitgevoerd. Hij had de kinderen namelijk aangemoedigd om pepernoten naar het publiek te gooien, noemde de meisjes ‘sexy’ en een vader kreeg een jutezak over zijn hoofd. De rechter oordeelde in deze zaak dat een ingehuurde sinterklaas een ruime mate van artistieke vrijheid toekomt. Een sinterklaas mag dus zelf invullen op welke manier hij zijn werkzaamheden uitvoert en de eiser moest dus gewoon betalen.

4. Hapje uit donut levert ernstig verwijtbaar handelen op

Een supermarktmedewerkster nam na werktijd, in het magazijn van de supermarkt, een hap uit een donut. De donut behoorde tot een grote partij donuts die na sluitingstijd zou worden weggegooid. De supermarkt besloot de werkneemster op staande voet te ontslaan. Wanneer iemand op staande voet wordt ontslagen, moet hiervoor een dringende reden zijn volgens de wet. De kantonrechter oordeelt dat het ontslag op staande voet onterecht is. Naar het oordeel van de kantonrechter doen zich namelijk persoonlijke omstandigheden voor waardoor geen sprake is van een ‘dringende reden’. De werkneemster is 17 jaar in dienst, zij is door het ontslag aangewezen op een bijstandsuitkering en zij is een alleenstaande ouder. Deze omstandigheden maken dat het ontslag op staande voet in dit geval te ingrijpend is.
Echter is de kantonrechter wel van mening dat de werkneemster haar verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst heeft geschonden. In de overeenkomst zijn namelijk regels opgenomen over eten en drinken op de werkvloer. De werkneemster had al eerder waarschuwingen gekregen en om die reden wordt de arbeidsovereenkomst ontbonden op grond van ernstig verwijtbaar handelen.

Wil jij geen belangrijk juridisch nieuws meer missen?

Abonneer je op de Mr. Studenten nieuwsbrief: elke vrijdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld je direct aan en ontvang elke vrijdag de Mr. Studenten nieuwsbrief.

Meld je direct aan >

Over de auteur

Claudine Moenen

Claudine Moenen

Hallo allemaal! Mijn naam is Claudine Moenen en ik ben 20 jaar. In september ben ik begonnen met de studie rechtsgeleerdheid aan de UvA. Zoals je kunt zien studeer ik dus nog maar net, maar ik heb er veel plezier in. Ik kom oorspronkelijk uit Meerssen (Limburg) en heb gekozen om naar Amsterdam te verhuizen omdat ik graag de Zuidas op wil. Op dit moment is mijn doel om een goed beeld te krijgen van alle rechtsgebieden, zodat ik uiteindelijk een goede keuze kan maken. Ik hoop dit mede door Mr. studenten te bereiken. Zelf zal ik ook regelmatig content posten en ik hoop dat jullie er ook veel aan gaan hebben! Mocht je zelf een idee hebben voor een stuk op de website of contact willen opnemen met mij? Ik ben bereikbaar via claudine_moenen@hotmail.com.