Blogs

Jij gaat waarschijnlijk niet stemmen voor de Europese Verkiezingen

Op donderdag 23 mei kun je weer stemmen op je favoriete Nederlandse vertegenwoordiger binnen het Europees Parlement. Je hebt geen favoriete vertegenwoordiger? Dat is niet zo gek. Veel Nederlanders zien het Europees Parlement als een ver-van-mijn-bed-show.

Dat uit zich ook in het structureel lage opkomstpercentage. Van de afgelopen vier keer dat de verkiezingen gehouden zijn komt de gemiddelde opkomst neer op 35%. Het is dus waarschijnlijker dat jij niet gaat stemmen dan dat je dat wel gaat doen.

Wat doet het Europees Parlement

Het lage opkomstcijfer komt deels omdat men niet weet wat het Europese Parlement doet. Daarom onderzoek ik: wat doet het Europees Parlement?

Het Europees Parlement is een orgaan van de Europese Unie dat samengesteld is uit rechtstreeks verkozen vertegenwoordigers vanuit de lidstaten. Het beslist samen met de Raad van de Europese Unie (orgaan dat samengesteld is uit ministers van de lidstaten) over de goedkeuring van wetsvoorstellen die door de Europese Commissie zijn voorgesteld. Daarnaast stelt het parlement het budget van de Unie vast en controleert hij de activiteiten van de Europese Unie.

Misschien wel de meest spraakmakende bevoegdheid van het Parlement is zijn bevoegdheid om wetten vast te stellen. Je kunt denken aan richtlijnen die de overheid binden om regels te maken over een bepaald onderwerp. Verder ben je waarschijnlijk wel bekend met de meer indringende ‘verordeningen’ die vastgesteld kunnen worden, zoals de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Een verordening zoals de AVG is supranationaal, zij overstijgt de wetten die onze eigen regering heeft vastgesteld. Het Europees Parlement is in dat opzicht invloedrijker dan ons Nationale Parlement. Als je het dus niet eens bent met een Nationale wet, kun je stemmen op een (kandidaat-)Europarlementariër die ander beleid beoogt. Zo kun je met je stem op het Europees Parlement ook invloed uitoefenen op de regels die gelden in Nederland.

Concluderend is het Europees Parlement erg belangrijk voor het vaststellen van Europese wetten die ook invloed op je leven kunnen hebben. Hoewel de ‘poppenkast’ ver van je bed is, kan deze toch veel invloed hebben op je directe omgeving. Ik raad je daarom ook aan om te stemmen op de persoon waarvan jij denkt dat hij/zij het meest om jouw directe omgeving geeft.

Wil jij geen belangrijk juridisch nieuws meer missen?

Abonneer je op de Mr. Studenten nieuwsbrief: elke vrijdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld je direct aan en ontvang elke vrijdag de Mr. Studenten nieuwsbrief.

Meld je direct aan >

Over de auteur

Imbert van Weverwijk

Imbert van Weverwijk

Ik studeer rechtsgeleerdheid (togatraject) aan de Universiteit Utrecht. Erg bijzonder aan het recht vind ik dat het inherent is aan onze maatschappij en alle handelingen die iedereen verricht, terwijl vrijwel niemand daarbij stilstaat. Althans, totdat het fout gaat, en de betrokkenen hun gelijk willen krijgen. Het is mijn doel om met de kennis die ik opdoe als student, later als advocaat mijn cliënt zo goed mogelijk bij te kunnen staan en te helpen bij het procederen indien nodig. Gelijk hebben is immers één ding, gelijk krijgen het tweede! Mocht je zelf een idee hebben voor een stuk op de website of contact willen opnemen met mij? Ik ben bereikbaar via imbertvanweverwijk@gmail.com.