Blogs

Twee papa’s en twee mama’s moet kunnen

Onlangs wees het kabinet de aanbeveling van de staatscommissie herijking ouderschap gedeeltelijk af. De staatscommissie adviseerde om juridisch meerouderschap mogelijk te maken zodat in juridische zin aangesloten kon worden bij de soms zeer buitengewone gezinssamenstellingen in de Nederlandse samenleving. Het kabinet vond het echter niet wenselijk dat een kind vier juridische ouders zou kunnen krijgen.

In plaats van vier juridische ouders heeft het kabinet gekozen voor twee volledig juridische ouders en maximaal twee (niet juridische) deelgezag-ouders om tegemoet te komen aan gezinnen met een bijzondere samenstelling. Op die manier kunnen de deelouders veel dingen met betrekking tot het kind zelf regelen, met uitzondering van ingrijpende zaken zoals bepaalde medische ingrepen. Ook komen de deelgezag-ouders eerder in aanmerking voor het verwerven van het juridisch ouderschap, mocht een van de juridische ouders overlijden.

Als de staatscommissie op die opvatting zou terugblikken dan zou zij oordelen dat het de positie van het kind niet goed genoeg waarborgt en geen gelijkheid tussen de ouders stimuleert. De staatscommissie wilde namelijk juist af van dit soort onderscheid tussen ‘front seat parents’ en ‘back seat parents’ (zoals de autobestuurder ook meer te zeggen heeft over waar de auto naartoe gaat). Daarnaast kan het kind geen aanspraak maken op een legitieme portie bij het overlijden van een ‘back seat parent’, zodat zijn juridische positie ten opzichte van die ouder, zwakker is.

Het oordeel van het kabinet is zwaar beïnvloed door de opvattingen van het CDA en de ChristenUnie, daar zij tegen het meerouderschap zijn. D66 was sterk voor het meerouderschap, zodat een compromis is gevonden in het deelgezag-systeem.

Ik denk dat er binnenkort veel gaat veranderen in de klassieke gezinsstructuren. Hoewel een groot gedeelte van de kinderen nog steeds opgroeit bij een vader en een moeder, heeft de ontwikkeling van het steeds vaker scheiden en de steeds verder groeiende maatschappelijke acceptatie van homohuwelijken en de homo kinderwens een beweging in gang gezet die ook op wetgevingsniveau draagvlak zal gaan vinden.

Wil jij geen belangrijk juridisch nieuws meer missen?

Abonneer je op de Mr. Studenten nieuwsbrief: elke vrijdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld je direct aan en ontvang elke vrijdag de Mr. Studenten nieuwsbrief.

Meld je direct aan >

Over de auteur

Imbert van Weverwijk

Imbert van Weverwijk

Ik studeer rechtsgeleerdheid (togatraject) aan de Universiteit Utrecht. Erg bijzonder aan het recht vind ik dat het inherent is aan onze maatschappij en alle handelingen die iedereen verricht, terwijl vrijwel niemand daarbij stilstaat. Althans, totdat het fout gaat, en de betrokkenen hun gelijk willen krijgen. Het is mijn doel om met de kennis die ik opdoe als student, later als advocaat mijn cliënt zo goed mogelijk bij te kunnen staan en te helpen bij het procederen indien nodig. Gelijk hebben is immers één ding, gelijk krijgen het tweede! Mocht je zelf een idee hebben voor een stuk op de website of contact willen opnemen met mij? Ik ben bereikbaar via imbertvanweverwijk@gmail.com.