Blogs

TU Eindhoven discrimineert mannen met voorkeursbeleid

Vorig jaar besloot de TU/e om alle vacatures alleen open te stellen voor vrouwelijke kandidaten. Dat beleid is volgens het College voor de Rechten van de Mens discriminerend.

Op 1 juli 2019 maakte de universiteit bekend dat alle vacatures in de eerste instantie alleen vervuld kunnen worden door vrouwen. Is er na een half jaar geen geschikte vrouwelijke kandidaat, dan kunnen ook mannen solliciteren, op voorwaarde dat de sollicitatiecommissie zowel een vrouwelijke als mannelijke kandidaat aandraagt. Maar het College voor de Rechten van de Mens maakte korte metten met dit beleid. Het zou te verregaand zijn om getolereerd te kunnen worden.

De TU/e kampt al jaren met een tekort aan vrouwelijke wetenschappers. Het percentage ligt schrikbarend laag: ongeveer vijftien procent van alle hoogleraren zijn vrouwen. Op de Open Universiteit, Universiteit Leiden en Universiteit Maastricht ligt het percentage dubbel zo hoog. In Eindhoven doen ze al langer hun best, maar eerdere maatregelen hebben niet tot het gewenste resultaat geleid. Daarom werd een strikter voorkeursbeleid ingevoerd, beter bekend als het Irène Curie Fellowship-programma. Het College van Bestuur achtte dit in lijn met Europese wetgeving.

In zijn uitspraak van 2 juli jl. laat het College voor de Rechten van de Mens echter blijken dat het voorkeursbeleid van de TU/e in strijd is met jurisprudentie van het Hof van Justitie. Door vrouwen absolute voorrang te geven, geen minder ingrijpende (maar wel dwingende) maatregelen te hanteren en voor een onevenredige oplossing te kiezen, schendt de universiteit de Europese regels wel degelijk. Mannen volledig uitsluiten van vacatures wordt te drastisch geacht.

Hoe verder?

Wat kan de universiteit wel doen om het aantal vrouwelijke wetenschappers toe te laten nemen? Het College raadt aan om genderstereotypen tijdens werving en selectie tegen te gaan, om interne loopbaan- en coachingprogramma’s voor vrouwen aan te bieden en selectiecommissies te trainen. Ook geeft het College aan dat er minder strenge eisen gelden voor het bevoordelen van vrouwen, zoals het aanbieden van betere arbeidsvoorwaarden. Dat is iets anders dan een groep in zijn geheel uitsluiten.

De TU/e reageert positief op de uitspraak en gaat uitzoeken welke andere oplossingen er zijn voor het tekort. Enkele risico’s van het programma die worden aangestipt zijn het kwijtraken van goede mannelijke kandidaten en de vrees dat vrouwen denken dat zij alleen worden aangenomen ‘omdat ze vrouwen zijn’. De vraag is echter met welke maatregelen de TU/e nu gaat komen en of deze in de praktijk zullen werken.

 

Wil jij geen belangrijk juridisch nieuws meer missen?

Abonneer je op de Mr. Studenten nieuwsbrief: elke vrijdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld je direct aan en ontvang elke vrijdag de Mr. Studenten nieuwsbrief.

Meld je direct aan >

Over de auteur

Lieve Smeets

Lieve Smeets

Hey! Ik ben Lieve Smeets, 22 jaar jong en volg momenteel de master Forensica, Criminologie en Strafrechtspleging (specialisatie strafrecht) aan de Universiteit Maastricht. Komend collegejaar zal ik tevens beginnen aan de master privaatrecht. Hoewel menig medestudent niets meer wil horen over artikel 6:162 BW, is dit juist waar mijn voorkeur ligt. Het was voor mij dan ook een logische stap om deze twee specialisaties te gaan volgen.
Bij Mr. Studenten hoop ik mensen bewust te maken van het feit dat rechten veel meer is dan een gemiddelde aflevering van Suits. Mijn kennis wil ik op deze manier combineren met mijn liefde voor schrijven, journalistiek en media. Naast mijn rechtenstudie schrijf ik dan ook voor het universiteitsblad van de UM. Wat ik graag zou willen bereiken? Misschien wel het maken van een documentaire of het schrijven van een boek over een spectaculaire rechtszaak. The sky is the limit wat mij betreft.
Heb je een vraag, tip of opmerking? Of wil je mij vanwege een totaal andere reden bereiken? Schroom dan niet om mij een berichtje te sturen op mijn e-mail lwme.smeets@student.maastrichtuniversity.nl!