Blogs

Trigger warning: vereniging Martijn

Misschien heb je het al meegekregen, maar het blijkt dat leden van de verboden en ontbonden vereniging Martijn nog actief zijn via het internet. Het OM is op dit moment bezig met een onderzoek.

In 2014 is vereniging Martijn door de Hoge Raad ontbonden en verboden nadat het OM een verzoek had gedaan. Technisch gezien is dit gebeurd op basis van een civielrechtelijke grond (art. 2:20 BW), maar de Hoge Raad heeft bij de invulling van het verzoek gebruikgemaakt van art. 10 en 11 EVRM. De Hoge Raad heeft de lid 2-toets toegepast en geconcludeerd dat, mede onder verwijzing naar het verdrag over de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik (Verdrag van Lanzarote), het verbod en de ontbinding van vereniging Martijn een gerechtvaardigde beperking is van de vrijheid van meningsuiting en vereniging. Zo moeten kinderen in een veilige omgeving kunnen opgroeien en moet er respect zijn voor de verschillende vormen van de integriteit van het kind. Het willen normaliseren en bevorderen van seksueel contact tussen volwassenen en kinderen past totaal niet binnen dat plaatje, ook al zijn vrijheid van meningsuiting en vereniging essentieel in een democratische samenleving.

Ondanks de ontbinding en het verbod blijkt dat oud-leden van vereniging Martijn alsnog bezig zijn met de doelstellingen en activiteiten die zeer problematisch zijn. Er is een maillijst en de mensen die deel uitmaken van deze lijst krijgen dan mails toegestuurd met tips & tricks over het aangaan van relaties met kinderen. In juni is al aangifte gedaan tegen een aantal leden van de oude Vereniging Martijn, omdat zij zich nog bezig houden met de activiteiten die ze ook deden tijdens het bestaan van de vereniging. Naar aanleiding van deze aangifte is het OM een strafrechtelijk onderzoek gestart.

 

Wil jij geen belangrijk juridisch nieuws meer missen?

Abonneer je op de Mr. Studenten nieuwsbrief: elke vrijdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld je direct aan en ontvang elke vrijdag de Mr. Studenten nieuwsbrief.

Meld je direct aan >

Over de auteur

Augustina Wamulume

Augustina Wamulume

Mijn naam is Augustina Wamulume. Ik ben 21 jaar oud en ben bezig met mijn master Staats- en bestuursrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Mijn interesse binnen het recht ligt bij het publiekrecht en na mijn bachelor zou ik mij dan ook graag willen specialiseren in het Staats- en Bestuursrecht. In het verleden heb ik in het bestuur en in verscheidene commissies gezeten op mijn middelbare school. Afgelopen jaar heb ik een half jaar vrijwilligerswerk gedaan en ben ik begonnen bij NILS onder het team Publicaties. Hiernaast ondersteun ik buitenlandse slachtoffers van mensenhandel bij de verblijfsrechtelijke procedure.
Buiten mijn studie houd ik me voornamelijk bezig met het luisteren naar muziek en het verdiepen in maatschappelijke problemen. Dit laatste doe ik meestal door documentaires. Onderwerpen die ik hierbij het interessantst vind, zijn albinisme in Afrika, mensenhandel en het leven in gevangenissen.