Blogs

Oefencasus Privaatrecht eerstejaarsstudenten: vrouw versus museum

Vorige maand stond in NRC Handelsblad een opmerkelijk verhaal, dat – vereenvoudigd weergegeven – zou kunnen dienen als een tentamencasus Privaatrecht voor eerstejaars rechtenstudenten. Je bent rechter in deze zaak, hoe zou je oordelen? Hieronder vind je de opdracht en de daarbij horende uitwerking.

Opdracht

In 2013 schenkt een 88-jarige vrouw haar meest kostbare bezit aan een museum: een schilderij uit 1912 van Bart van der Leck. Kenners schatten dat het schilderij zo’n 3,5 ton waard is. De vrouw zegt dat een stem in haar hoofd haar dicteerde een ‘offer’ te brengen, zodat haar ernstig zieke dochter in leven zou blijven. De vrouw wil de schenking vernietigen.

Kan de vrouw de schenking vernietigen?

Uitwerking

De vrouw zal moeten bewijzen dat ten tijde van de schenking haar geestelijke vermogens gestoord waren. Slaagt zij in dit bewijs, dan zal worden aangenomen dat de schenking onder invloed van de stoornis is gedaan. Immers, een verklaring die voor de geestelijk gestoorde nadelig is, wordt vermoed te zijn afgelegd onder invloed van de stoornis (art. 3:34 lid 1 BW).

Dan zijn we er echter nog niet. Misschien kan het museum het geslaagde beroep van de vrouw op art. 3:34 lid 1 BW blokkeren met een beroep op art. 3:35 BW. Indien het museum namelijk ten tijde van de schenking er gerechtvaardigd op heeft vertrouwd dat een en ander ook daadwerkelijk de intentie was van de vrouw, komt aan de vrouw geen beroep meer toe op het ontbreken van haar wil.

Voor een bonuspunt: omdat sprake is van een schenking en dus een rechtshandeling om niet, zal op het museum een (verzwaarde) onderzoeksplicht rusten. Het museum behoorde dan ook te onderzoeken of aan de vrouw ten tijde van de schenking daadwerkelijk de wil toekwam om het schilderij aan het museum af te staan. Slaagt het museum niet in het bewijs dat zij voldoende onderzoek heeft uitgevoerd, dan zal haar geen geslaagd beroep toekomen op art. 3:35 BW.

 

Wil jij geen belangrijk juridisch nieuws meer missen?

Abonneer je op de Mr. Online nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld je direct aan en ontvang elke vrijdag de Mr. Online nieuwsbrief.

Meld je direct aan >

Over de auteur

Stan van der Meijden

Stan van der Meijden

Mijn naam is Stan van der Meijden. Ik ben 19 jaar en volg de bachelor Rechtsgeleerdheid (afstudeerrichting: Nederlands recht) aan de Radboud Universiteit. Naast mijn bachelor Rechtsgeleerdheid volg ik het disciplinaire excellentieprogramma Law Extra, ben ik actief lid van de Juridische Faculteits Vereniging Nijmegen (JFV) en van de Nijmeegse Juridische Honoursvereniging Semper Lex, geef ik tentamentrainingen aan eerste- en tweedejaars rechtenstudenten en verzorg ik bijlessen Frans en Duits aan middelbare scholieren. Mijn motto: ‘’Wie tevreden is over zyn arbeid, heeft reden van ontevredenheid over die tevredenheid’’. Tijdens mijn ambassadeurschap van Mr. Studenten hoop ik medestudenten te motiveren, mijn passie voor het recht op hen over te brengen en hoop ik in mijn artikelen te kunnen laten doorklinken dat het recht verder reikt dan de collegedeuren. Heb je zelf een leuk idee voor een stuk of de website of wil je contact opnemen met mij? Ik ben bereikbaar via stanvdmeijden@gmail.com.