Amsterdam (UvA) Faculteiten

Meer samenwerking UvA en Asser Instituut

Geert ten Dam en Ernst Hirsch Ballin. Foto: Asser Instituut

De samenwerkingsovereenkomst hiervoor is op donderdag 8 oktober bezegeld met het onthullen van een gevelbord met logo’s van de twee instituten. Onderzocht wordt of er meer onderwijs kan worden gegeven in Den Haag, niet alleen op het gebied van internationaal of Europees recht, maar ook op het gebied van internationale betrekkingen. “Zo krijgen de UvA-studenten contact met het internationale netwerk dat Asser Instituut heeft”, zegt een woordvoerster van het Asser Instituut. De nieuwe overeenkomst heeft een looptijd van tien jaar.

Haags netwerk

Aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UvA wordt veel onderzoek gedaan op het gebied van internationaal recht. Onderzoekers kunnen gebruikmaken van het Haagse netwerk van internationale organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van internationaal strafrecht en internationale geschillenbeslechting.

De band tussen de UvA en het T.M.C. Asser Instituut bestaat al sinds 1965. Toen werd het instituut door negen universiteiten, waaronder de UvA, opgericht als interuniversitair instituut voor internationaal recht in Den Haag. De UvA werd penvoerder: UvA-wetenschappers werden in Den Haag gedetacheerd en de subsidie voor het Haagse Instituut liep via de UvA.

Subsidie

In de loop der jaren kreeg de UvA een steeds grotere rol. Met de nieuwe overeenkomst worden de banden zowel inhoudelijk als bestuurlijk verder versterkt. De subsidie via de UvA is de komende tien jaar gegarandeerd. In de nieuwe samenwerkingsovereenkomst is ook vastgelegd dat de samenwerking met andere universiteiten blijft.

Het T.M.C. Asser Instituut is een onderzoeksinstituut dat actief is op veel deelterreinen van het internationaal en Europees recht en het internationaal privaatrecht. Het instituut is gevestigd in de zogenaamde ‘internationale zone’ in Den Haag: te midden van internationale hoven en tribunalen, internationale organisaties, ambassades, ngo’s en ministeries. Het instituut brengt onderzoekers, beleidsmakers en mensen uit de nationale en internationale rechtspraktijk samen. Het instituut biedt ook onderwijs (zoals summer schools), en heeft een uitgebreid programma voor PhD’s, studenten, wetenschappers en professionals uit Nederland en het buitenland.

Het voorzitterschap van het bestuur van het instituut gaat over van Ernst Hirsch Ballin naar Janne Nijman, de huidige wetenschappelijke directeur. Ernst Hirsch Ballin blijft aan als voorzitter van de raad van toezicht.

Wil jij geen belangrijk juridisch nieuws meer missen?

Abonneer je op de Mr. Studenten nieuwsbrief: elke vrijdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld je direct aan en ontvang elke vrijdag de Mr. Studenten nieuwsbrief.

Meld je direct aan >

Over de auteur

Redactie Mr. Studenten

Redactie Mr. Studenten

Mr. Studenten is hét platform voor en door de ambitieuze rechtenstudent. Mr. Studenten bericht over actuele zaken in de juridische (studenten)wereld, waarbij de studenten zelf voor de inhoud zorgen.