Blogs

Kansloze rechtszaak tegen MediaMarkt

MediaMarkt heeft drie Apple iMacs geleverd voor nog geen 7 euro. De koper weigert de iMacs terug te sturen of het juiste bedrag te betalen. Is hier een geldige koopovereenkomst tot stand gekomen?

Artikel 3:33 Burgerlijk Wetboek luidt als volgt: een rechtshandeling vereist een op een rechtsgevolg gerichte wil die zich door een verklaring heeft geopenbaard. Een overeenkomst komt alleen tot stand bij wilsovereenstemming. Dit is typisch eerstejaarsrechtenstof. In deze casus heeft MediaMarkt iMacs geleverd tegen een veel te lage prijs. Zij hadden niet de wil om de iMacs te verkopen tegen deze prijs, er is dus een discrepantie tussen wil en verklaring. De koper betwist dit, maar de rechter zal hier duidelijk niet in meegaan. Het is namelijk niet aannemelijk dat een dergelijke lage verkoopprijs daadwerkelijk de wil van de MediaMarkt kan zijn geweest. Het gevolg hiervan is dat er geen overeenkomst is ontstaan tussen de koper en MediaMarkt en dus de iMacs moeten worden teruggegeven.

Verweren

De koper is het hier niet mee eens en verweert zich. Waarom zullen deze verweren geen doel treffen? Ten eerste stelt de koper dat de overeenkomst is beantwoord door het leveren van de goederen. Tevens stelt hij dat hij bevestigingsmails heeft ontvangen en daarmee blijkt dat de MediaMarkt de wil had om deze iMacs te verkopen voor deze lage prijs. Dit verweer zal niet slagen omdat de wil die wordt bedoeld in artikel 3:33 BW aanwezig moet zijn bij de aanvaarding van het aanbod. Toen de koper de goederen bestelde, had MediaMarkt niet de wil om deze goederen te verkopen voor deze prijs. Het feit dat daarna is geleverd en bevestigingen zijn gestuurd, doet hier niets aan af. De levering is in deze casus niet relevant.

Daarnaast wordt er een beroep gedaan op het gerechtvaardigd vertrouwen van artikel 3:35 BW. Hierin staat dat er toch een overeenkomst tot stand kan komen bij een discrepantie tussen wil en verklaring. Daarvoor is vereist dat de koper er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat de verklaring van de MediaMarkt wel overeenstemde met haar wil, zodat volgens haar wel een koopovereenkomst tot stand is gekomen. Dit wordt, zoals bijna alles in het verbintenissenrecht, beoordeeld naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid van alle feiten en omstandigheden van het geval. Evident in deze casus is dat de koper er niet gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat dit de daadwerkelijke wil was van de MediaMarkt. Ook al stunt de MediaMarkt vaak met prijzen, bij drie iMacs voor 7 euro had er een belletje moeten rinkelen bij de koper.

Kansloos

Ook bij het gerechtvaardigd vertrouwen spelen de levering en de bevestigingsmails geen rol. Het vertrouwen moet namelijk zijn gebaseerd op feiten en omstandigheden die aanwezig waren ten tijde van de aanvaarding. De bevestigingsmails en de levering zijn van ná de aanvaarding van het aanbod, zodat deze er niet toe doen. Concluderend: de koper is kansloos mocht hij willen procederen.

De koper heeft in deze zaak juridisch advies gevraagd bij adviesbureau Aliter Melius en het advies is erg opmerkelijk. Het adviesbureau acht een kans op winnen bij een rechtszaak. De reden hiervan is omdat er daadwerkelijk geleverd is in deze zaak. Zoals hierboven geschetst is de levering niet relevant. De juristen van Aliter Melius wil ik daarom adviseren om een paar colleges privaatrecht (eerstejaars) te volgen en de uitspraak met betrekking tot de Bijenkorf en de Cartier-ketting nog eens door te lezen.

Wil jij geen belangrijk juridisch nieuws meer missen?

Abonneer je op de Mr. Studenten nieuwsbrief: elke vrijdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld je direct aan en ontvang elke vrijdag de Mr. Studenten nieuwsbrief.

Meld je direct aan >

Over de auteur

Kin Foon Liew

Kin Foon Liew

Rechten en journalistiek, een betere combinatie bestaat er voor mij niet. Ik ben Kin Foon Liew, 20 jaar oud en derdejaars student rechtsgeleerdheid aan de Radboud Universiteit. Na het behalen van mijn bachelor ben ik van plan om de master ondernemingsrecht te volgen, om uiteindelijk ondernemingsrecht advocaat te worden op de Zuidas. Naast mijn studie ben ik bestuurslid bij Rechtswinkel Achterhoek, hier kunnen burgers gratis en op een laagdrempelige manier juridisch advies krijgen. Al gauw kwam ik in mijn studie erachter dat rechten niet alleen bestaat uit dikke boeken, het is een maatschappelijk thema. Overal waar je rondkijkt vind je dan ook wel een element wat met rechten te maken heeft. Dit zie ik dan ook terugkomen bij de rechtswinkel waar allerlei verschillende soorten zaken worden behandeld. Het maatschappelijke thema vind je ook al gauw terug in de blogs van Mr. studenten. Hier wil ik dan ook graag mijn steentje aan bijdragen tijdens mijn periode bij Mr. studenten, zo om medestudenten een andere kijk te geven op het recht. Ik wil dan ook vooral over actuele thema’s gaan schrijven die op dat moment relevant zijn. Ik sta altijd open voor feedback en ben te bereiken via kin_foon@live.nl.