Blogs

Hypotheek met een studieschuld?

Veel studenten lenen bij DUO om hun studie te kunnen betalen. Dit zorgt voor een studieschuld die later meeweegt bij het aanvragen van een hypotheek. Volgens het Nibud zou de factor waarmee een studieschuld meeweegt, moeten worden verlaagd.

De factor is in 2014 vastgesteld en ondanks de huidige lage rentestand op studieleningen is de factor al zes jaar hetzelfde. Daarom heeft het Nibud de minister van Binnenlandse Zaken geadviseerd deze factor te verlagen.

Een studieschuld bij DUO zorgt voor maandelijkse aflos- en renteverplichtingen. Het is dan ook logisch deze verplichtingen mee te nemen in de berekening voor de maximale hypotheeklasten. Volgens de huidige regeling is de maandlast van een studieschuld 0,45 procent (de factor) van de hoofdsom. Deze maandlast wordt in mindering gebracht op de toegestane maandlast voor een hypotheek. Aan de hand van het resterende bedrag kan vervolgens de maximale hypotheek worden berekend. Dit is afhankelijk van de rentestand van de hypotheek. Hoe lager de rente hoe hoger de hypotheek, maar ook hoe groter de impact van de studieschuld.

Lagere hypotheek

Uit onderzoek van het CPB blijkt dat studenten onder het nieuwe studieleenstelsel meer lenen dan onder het oude stelsel. Hierdoor is het belang om de lasten van de studielening mee te wegen bij het aanvragen van een hypotheek, toegenomen. Het is daarom belangrijk dat de regels omtrent het meetellen van de studieschuld duidelijk en voor een langere periode hanteerbaar zijn. In het nieuwe leenstelsel zijn de effecten op de maximale hypotheek wel kleiner dan bij het oude stelsel. Dit komt doordat de aflosperiode langer is (35 jaar). Toch is het effect aanzienlijk. Bij een rentestand van 2 procent is het effect ongeveer 1,2. Dit betekent een studieschuld van 10.000 euro leidt tot een lagere hypotheek van circa 12.000 euro.

Volgens het Nibud zou de factor daarom gekoppeld moeten worden aan de rente op de studielening. Dit zorgt voor een verlaging van de factor. Deze lagere factor zorgt bij een studieschuld van 10.000 euro en hypotheekrentes van 1 à 2 procent voor een verhoging van de hypotheekruimte van ongeveer 3.000 euro (in vergelijking met de oude wegingsfactor). Bij een studieschuld van 25.000 euro ligt het effect al rond de 7.00 euro. Natuurlijk is dit nog slechts een advies van het Nibud en valt nog te worden bezien of dit ook daadwerkelijk gaat worden toegepast in de praktijk.

 

Wil jij geen belangrijk juridisch nieuws meer missen?

Abonneer je op de Mr. Studenten nieuwsbrief: elke vrijdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld je direct aan en ontvang elke vrijdag de Mr. Studenten nieuwsbrief.

Meld je direct aan >

Over de auteur

Vincent Edwards

Vincent Edwards

Beste Lezer! Mijn naam is Vincent Edwards. Ik ben 21 jaar oud en derdejaars rechtsgeleerdheid student aan de Universiteit van Amsterdam. Het leukste van deze opleiding vind ik het actuele karakter, de diepgaande vraagstukken en de toepassing in de praktijk. Iedereen komt bewust of onbewust in aanraking met het recht. Wanneer ik afgestudeerd ben wil ik graag de advocatuur in en mij richten op het ondernemingsrecht.

Als auteur bij Mr. Studenten zal ik mijn meningen, opmerkelijke jurisprudentie en interessante ontwikkelingen binnen het recht, met jullie delen. Mocht je tips, opmerkingen of vragen voor mij hebben, ben ik altijd te bereiken via vincent.d.edwards@gmail.com.