Blogs

Lekker ontspannen

Twee weken geleden, tijdens de tentamenperiode, stonden er enkele massagestoelen op de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Op het eerste gezicht merkwaardig. Totdat men bedenkt dat (onder meer lichamelijke) ontspanning cruciaal is voor goede studieresultaten.

Het belang van rust en ontspanning kan niet onderschat worden. Presteren zonder ontspanning is een verdomd moeilijke opgave. Dat kan een iedereen onderkennen. Rust hoort er dus van rechtswege bij. Men kan rust, in het klein, in een routine incorporeren, door het nemen van genoeg pauzes tijdens het studeren. Of het kan integraal, door het aantal bezigheden drastisch te beperken.

Studenten ervaren steeds vaker prestatiedruk, aldus de SER (NRC, 12 september 2019). Dit lijdt natuurlijk tot meer stress en dus minder rust. Waar komt deze prestatiedruk vandaan? In de eerste plaats van hun particuliere omstandigheden: voor tentamens leren, het voorbereiden van colleges, werken, borrelen op de sociëteit, eventueel nog sporten enzovoort. In de tweede plaats komt dit van studenten zelf: deelnemen aan ‘Honours College’, commissies, verenigingen, het najagen van stages, noem maar op.

Wat drijft studenten tot zo’n druk extra-curriculair leven? Aan de ruime arbeidsmarkt voor hoogopgeleiden kan het niet liggen. Volgens Didier Fouarge, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Universiteit Maastricht, is vergelijkingsdrang, eigen aan de sociale media, deels verantwoordelijk. Verder is onderscheidingsdrang – op allerlei terreinen proberen uit te blinken – voor een mooie cv, volgens Fouarge, grotendeels verantwoordelijk (NRC, 12 september 2019).

Alles met mate

Het is dus duidelijk dat de meeste stress door studenten zelf op de hals wordt gehaald. Aangemoedigd door prestatie- en onderscheidingsdrang storten studenten zich vol op nevenactiviteiten en houden zij zich aan een streng studieregime. Dit is op zich geen negatieve houding, maar zij moeten zichzelf niet te veel opleggen. Studenten moeten niet in concurrentie treden met anderen en ook niet hun krachten te boven willen gaan.

Treffend zijn de woorden van de Stoïcijn Seneca over ontspanning (‘On Tranquility of Mind’, XVII, 8-9, tr. Basore): “… [I]n freedom, so in wine, there is a wholesome moderation.”

Met het plaatsen van massagestoelen wil de Faculteit zeggen: “Alles met mate.”

 

Wil jij geen belangrijk juridisch nieuws meer missen?

Abonneer je op de Mr. Studenten nieuwsbrief: elke vrijdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld je direct aan en ontvang elke vrijdag de Mr. Studenten nieuwsbrief.

Meld je direct aan >

Over de auteur

Mahatma M. Martinus

Mahatma M. Martinus

Lectori Salutem! Mijn naam is Mahatma M. Martinus (vernoemd naar Mahatma Ghandi). Eerst wat over mijzelf. Op Curaçao geboren en getogen verhuisde ik in 2015 naar Nederland om aan de Universiteit Leiden rechtsgeleerdheid te studeren. Mijn interesse gaat op juridisch vlak uit naar het Staats- en bestuursrecht in het algemeen en in het bijzonder, misschien niet verrassend gezien mijn Antilliaanse afkomst, naar koninkrijksrelaties en aangelegenheden. Mijn bachelor-scriptie betrof dan ook het differentiatiebeginsel ten aanzien van de Bes-eilanden met betrekking tot kinderrechten. Vrije tijd probeer ik zo veel mogelijk met lezen te benutten, vakbladen en filosofische werken mijd ik niet.

Op 31 januari 2020 heb ik mijn bachelor afgerond en momenteel volg ik de master Staats- en bestuursrecht. Gedurende mijn studie is mijn interesse in schrijven gestaag gegroeid. Zo tracht ik buiten de studie om zoveel mogelijk te schrijven en ben ik redacteur bij de Leidse Rechtenfaculteitsblad NOVUM Magazine. Schrijven voor Mr. Studenten zie ik dan ook als een uitstekende kans om mijzelf verder te ontwikkelen en samen met anderen aan (enige) juridische verkenning en verdieping bij te dragen!
Heb je suggesties qua onderwerpen, geïnteresseerd in het ambassadeurschap van Mr. Studenten
of interesse om samen iets schrijven? Je kunt contact opnemen via martinusmahatma@gmail.com.